Her holder vi til

Gl. Lindholm Skole
Lindholmsvej 65
9400 Nørresundby

Tilmelding

Tilmelding til foreningens hold foregår via Holdtilmelding. Hvis du ikke selv kan tilmelde dig, så få evt. en af dine bekendte til at hjælpe dig med det. Husk at have dit betalingskort parat, da vi opkræver betalingen for deltagelse på vores hold allerede ved tilmeldingen. Hvis du ikke allerede er medlem i foreningen skal du først tilmelde dig her: Medlemsoprettelse, inden du kan tilmelde dig det pågældende hold via holdtilmelding.

Normale regler om fortrydelse af købet er naturligvis gældende. Det vil sige at du har 14 dages fortrydelsesret, regnet fra første træningsdag på det enkelte hold. Har vi ikke modtaget skriftlig melding fra dig senest 14 dage efter første træningsdag, kan vi ikke refundere dit køb.

Sæsonstart

Alle hold starter i den første hele uge i september; i år er det uge 36.

Betaling

Alle deltagere skal tilmelde sig det enkelte hold på vores hjemmeside.

Betaling skal foretages online ved tilmelding, og kan foretages med dankort.

14 dagesfortrydelsesret fra betalingsdato. Betalingen skal senest falde efter de to gratis prøvetræninger.

Halvsæsonpris er 60 % . Dette gælder for september til december eller januar til marts(april).

Efter sæsonstart kan du efter aftale med bestyrelsen få 1 prøvetræning på det pågældende hold, hvis du var forhindret eller ikke nåede foreningens prøvetræninger.

Træning (fremmøde)

Det forventes at alle møder omklædte til tiden (der er omklædningsrum i forbindelse med alle træningssteder – omklædningsrum er til rådighed) – Træningstider skal overholdes, respekter holdene før og efter jeres egen træning. Lad være med at gå ind før tid og forlad lokalerne igen til tide.

Således får alle mest muligt for pengene, og der undgås kedelige afbrydelser og forstyrrelser.

Værdier & Målsætning

Lindholm Gymnastikforening vil give det seriøse gymnastiktilbud til hele familien, fra de yngste til de ældste. Vi sætter en ære i at have de bedste instruktører til vores hold. Vi sætter ingen færdighedsmæssige krav til vores medlemmer, men vi har forventningen om at alle medlemmer deltager aktivt i træningerne.

Vores målsætning er at blive Nordjyllands bedste gymnastiktilbud til hele familien, alle generationer. Lindholm gymnastikforening er en forening der har et bredt tilbud indenfor gymnastik. Spring, rytme, motion og akrobatik for børn og voksne.

Foreningens plan for holdene kan ses på holdplan.

Forsikring

Forsikret som udøver

Du er ikke automatisk dækket som udøver. Derfor er det en god ide, du tjekke om du har en ulykkesforsikring.

Gode råd

 • Læs hvad din ulykkesforsikring dækker, men endnu vigtigere, hvad den ikke dækker.
 • Tjek en gang om året om din ulykkesforsikring stadig svarer til dine behov i fritiden.
 • Husk at dine børn ikke automatisk er dækket af din ulykkesforsikring. Du kan f.eks. tegne en familieulykkesforsikring eller en selvstændig ulykkesforsikring for børn.

Læs mere her på forsikringsoplysningen.dk

Selv om ovennævnte artikel handler om børn i skolen, gælder mange af forholdene også når børnene deltager i fritidsaktiviteter.

Forsikret som instruktør

Foreningens instruktører er forsikret gennem DGI, læs mere på http://www.dgi.dk.

Beredskabsplan

Hvis en person kommer til skade til træning skal man først orientere sig i situationen. Hvor alvorlig er ulykken? Er gymnasten kun fået en mindre skade kan det klares med plaster og der skal ikke gøres mere

Har gymnasten forstuvet eller brækket ben eller arme – skal der kontaktes forældre/pårørende. Forældrene tager barnet med på skadestuen.

Er barnet ikke ved bevidsthed påbegynd førstehjælp (se beskrivelse nedenfor).

Hændelse Livstruende hændelse
Beskrivelse Forstuvet eller brækket ben/små skader, der kan klares med ro, is eller plaster – Er ikke livstruende for hverken liv eller lemmer

Ulykker som er livstruende:
Hjertestop, bevidstløshed, stor blødning

Instruktørens rolle
 1. Stands ulykken og påbegynd førstehjælp
 2. Orienterer forældre/pårørende
 3. Sørg for at den tilskadekomne kommer på skadestuen sammen med forældre/pårørende
 4. Saml holdet og orienter gymnaster
 1. Stand ulykken og påbegynd livreddende førstehjælp
 2. Alarmer 1-1-2
 3. Pårørende/forældre til den forulykkede orienteres hurtigt muligt af en anden instruktør/hjælpeinstruktør i salen
 4. Ved hjertestop anvend hjertestarter
 5. Forsæt den livreddende førstehjælp indtil ambulancen kommer
 6. Få en hjælpeinstruktør eller anden person til at hjælpe ambulance personalet fra indgangen og hen til den forulykkede
 7. Forældre eller instruktør kører med i ambulancen
 8. Hjælpeinstruktør eller andre samler holdet, orientere gymnasterne og sikre at alle kommer hjem i god behold.
  – Brug Conventus til hjælp ift. kontakt af forældre.
 9. Kontakt altid bestyrelse/formanden, hvis der er sket en livstruende hændelse
Bestyrelsesrolle
 • Bestyrelsen vil følge op på hændelsen og sørge for at følge op på de personer som har været direkte involveret i hændelsen.
 • Informer om muligheden for psykologisk krisehjælp til den/de tilskadekomne og andre, der har været direkte involveret i hændelsen.
Evaluering Det er bestyrelsens ansvar, at en hændelse, hvor en ambulance er blevet tilkaldt, evalueres på det førstkommende bestyrelsesmødeFølgende evalueres:

 • Hvad skete der, hvornår og hvordan?
 • Hvordan håndterede de ansvarshavende situationen f.eks. tilkalde ambulance, samarbejde med hjælpeinstruktører?
 • Hvad gik godt og hvad kan vi lære af?
Det er bestyrelsens ansvar, at en livstruende hændelse evalueres på det førstkommende instruktørmøde og bestyrelsesmøde.Følgende evalueres:

 • Hvad skete der og hvornår og hvordan?
 • Hvordan håndterede de ansvarshavende situationen f.eks. tilkalde ambulance, samarbejde med hjælpeinstruktører?
 • Hvad gik godt og hvad kan vi lære af? Hvordan undgår vi at sådan en hændelse sker igen? 

Praktiske numre

Alarm: 1 1 2

Vagtlægen: 70 15 03 00

Bestyrelsen: 22 24 43 54 (foreningstelefon – Amalie Larsen, bestyrelsesformand)

Hjertestarter:

 • Gl. Lindholm Skole: Hænger uden for ved indgangen til skolen (hvor der stor kontor på begge indgangssøjler)
 • Nordkraft: I Nordkraft henvend jer til personalet.

Skadeskasse: Foreningen har en skadeskasse i Lindholm og Nordkraft, hvor instruktørerne har adgang til og åbner ved hver trænings begyndelse.