Fredag den 5. november 1926 samledes en del unge mennesker i Lindholm Centralskole efter indbydelse af kommis Pedersen, Gl. Lindholm Brugsforening for at starte en gymnastikforening, da man af sognerådet har fået tilladelse til at benytte gymnastiksalen. På grund af for ringe tilslutning enedes man om at afholde stiftende generalforsamling, samt øvelsesaften torsdag den 11. november, da man mente, tilslutningen nok skulle komme, når gymnastikken først begyndte. Da foreningen kom op og kører blev der vedtaget et sæt vedtægter, som stadig fungere som pegepind for foreningen.

Foreningen voksede sig gennem årene større og i 1939 var Lindholm Gymnastikforening repræsenteret ved Amtsstævnet med herrehold på 12 mand og et folkedanserhold på 16 deltagere.

I april 1940 startede foreningen et damehåndboldhold og i foråret næste år skulle et herrehold igangsættes, men dette måtte udsættes på grund af for dårlige tilslutning. Vinteren 1941 var streng, derfor ansøgte foreningen sognerådet om at få opstillet en kakkelovn i omklædningsrummet, hvilket blev bevilget. Besættelsen og som følge heraf udgangsforbudet gjorde, at tiden om aftenen var begrænset, hvorfor alle ugens dage var udnyttet til gymnastik og håndbold, også lørdag og søndag.

For at tiltrække flere til at prøve gymnastikken købte foreningen i 1945 deres første klaver til en pris af 1.200 kr. I april 1948 blev Rita Rydal Sørensen valgt som den første kvindelige formand, dette gav anledning til et besøg fra vor svenske venskabsby.

Foreningens største succes var lederen Helle Høyers “sputnikpiger”, der gjorde så stor lykke, at der var bud efter dem til opvisning mange steder, bl.a. Aalborg-Hallen og Hadsund. Endnu den dag i dag går der sagn herom.

Der skulle arrangeres en byfest i Lindholm. Foreningen blev opfordret til at være med i optoget og fulgte opfordringen. Måske kunne dette forøge foreningens aktive medlemmer, der i sæsonen 1961/62 omfattede 105 piger, 50 drenge, 33 unge piger, 38 damer og 15 herrer. Der viste sig en stilstand i foreningens aktiviteter i de følgende 3 år. Her kan nævnes, at vort andet æresmedlem, fru Valborg Lentz, blev udnævnt den 31. marts 1964 i forbindelse med opvisningen, der fandt sted hvert år.

En stadig større mængde interesserede sig for gymnastik- tænk, et damemotions hold på 110 deltagere. Træningen til opvisningen blev forlagt til Nr. Uttrup kasserne. Foreningen er med i mange arrangementer, som resulterede i, at de får overrakt “Harald Nielsen” pokalen.

Opvisningerne kan være meget ensartede, derfor havde foreningen i 1971 stablet et showhold på 12 deltagere på benene. Det viste sig at være et morsomt islæt i opvisningen. I øvrigt skænkede LGs Veteranklub dette år en ekstra præmie til ejendom til de gymnaster, der for ét år fik overrakt pokaler.

Nu har vi udviklet os til at være den største gymnastikforening i Nørresundby og vi udvikler os forsat med nye hold.