Generalforsamling i Lindholm Gymnastikforening d. 03.03.2019

 1. Valg af dirigent:
  1. Jørn blev valgt som dirigent ved generalforsamlingen
 1. Godkendelse af dagsorden
  1. Dagsordenen blev godkendt
 2. Beretning fra foreningen:
  1. Bestyrelsen har valgt at prioritere en ny hjemmeside, som er brugervenlig og overskuelig. Dertil er der videoer, som viser hvordan man redigerer og opdaterer hjemmesiden. Vi har fået positive henvendelser.
  2. Det er en ny bestyrelse, som blandt andet har brugt året på at finde ud af hvordan man bedst muligt sender posten som bestyrelse videre gennem manualer.
  3. Vi har været på kursus i persondataforordningen, og vi har opdateret Conventus så det følger deres anvisninger. Derudover er der indhentet godkendelse til billeder på hjemmeside, bannere mm.
  4. Vi arbejder på at klarlægge hvad vi i foreningen gerne vil arbejde med gennem politikker og værdier. Vi vil gerne arbejde mere med foreningen i forhold til grupperne 16-18 år, 35-60 år og 60+. Derudover vil vi gerne med tiden have hold til børn med diagnoser.
  5. Jævnfør tidligere har vi arbejdet med manualer for de opgaver der findes i bestyrelsen, og formålet med manualerne er at gøre det lettere for fremtidige bestyrelsesmedlemmer at indtræde i bestyrelsen.
  6. I år har vi haft en del problemer med halbooking til trods for, at lokalerne har været booket fra sæsonstart. Kommunen har førsteret til lokalerne, og det er ikke altid, at vi bliver informeret om ændringerne. Vi har endnu ikke fundet en løsning på problemet med manglende information fra kommunen.
  7. Kommunen arbejder på bruseforbedring – bestyrelsen bliver opdateret når der er nyt i sagen. Det betyder dog, at kommunen ikke har midler til at forbedre andre områder såsom nye låse.
  8. Vi har prioriteret kurser i år både børnekurser, SMART træning, instruktørkurser og bestyrelsesarbejde. Nogle instruktører skal snart på SMART træningskursus, og vi glæder os til at få gavn af dette i foreningen.
  9. Vi er en ung og ny bestyrelse, og en udfordring er, at vi ikke kender alle de uskrevne aftaler mellem holdene og bestyrelsen. Vi forsøger at notere disse så aftalerne bliver synlige for alle.
   1. Aftale på familieholdet angående refunderinger af børnenes mad skyldes, at holdet blev oprettet med tilskud. Da tilskuddet ophørt vedtog man at fortsætte holdet på samme måde som tidligere.
  10. Vi har fravalgt instruktørtøj i denne sæson, da det er en stor udgift og da der ikke har været en interesse for det.
  11. Vi har et højt medlemstal på over 600 pr. 1. december til trods for, at der er tre hold som ikke er oprettet – Lindholmpigerne, mor, far og barn og RG16+. Lindholmpigerne og mor, far og barn er ikke blevet oprettet, da der var mangel på instruktører, mens RG16+ ikke er oprettet, da der var manglende tilslutning til holdet – det ville være 1. sæson for holdet.
 3. Regnskab
  1. Fejlen fra sidste års regnskab blev fundet og rettet til.
  2. Vi har haft en ekstern konsulent, som har hjulpet kasseren på vej.
  3. Regnskabet blev godkendt under generalforsamlingen efter grundig gennemgang af posterne.
 4. Forslag
  1. Suppleanter vælges ind for ét år, og på efterfølgende generalforsamling skal de vælges ind igen hvis de ønsker.
 5. Valg af bestyrelse
  1. Katrine, Sofie og Kristina fortsætter i bestyrelsen.
  2. Simone Dürr Jensen og Marie-Louise Haurum går af som henholdsvis formand og kasser.
  3. Jordan Søgård og Nina Bay Rasmussen vil gerne vælges ind i bestyrelsen.
   1. Jordan og Nina blev begge godkendt til bestyrelsen.
  4. Suppleanter:
   1. Alice Larsen er genvalgt som suppleant.
   2. Alexander stopper som suppleant.
   3. Næste sæson har dermed én suppleant.
  5. Revisorer:
   1. John Pedersen og Jens Gregersen fortsætter.
   2. Elsa Sandberg fortsætter som revisorsuppleant.
 6. Eventuelt
  1. Det er svært at få opbakning fra instruktører og medlemmer til vores arrangementer. Vi forsøger at sende information ud via. mail, facebook og hjemmeside.
   1. Forslag: Vi kunne sende breve med hjem hvis det er et arrangement for medlemmer.
   2. Forslag: Vi kan gå tilbage til et opslag i gymnastiksalen.
   3. Forslag: Vi bør undersøge om vi laver arrangementer på samme tidspunkt som skolen, hvilket var tilfældet til fastelavnsfesten 2019
  2. Billede af den nye bestyrelse, som kan hænge i klublokalet, så det er synligt hvem der er i bestyrelsen.
  3. Oversigt over hvem i bestyrelsen der er valgt i lige og ulige år, så vi kan holde øje med om folk går på valg det rigtige år.
  4. Spørgsmål om hvorvidt aspirantholdet er en udgift eller indtægt – det er tæt på at holdet går i nul med udgifter. I år har aspirantholdet fordoblet sig, og udgifterne er nogenlunde det samme. Så længe at antallet af gymnaster ikke er under 40 kan vi tjene på det. Vi har dertil sat begrænsning på hvor meget vi vil give i halleje.

/Kristina Elmo Kristensen