Generalforsamling i LG søndag d. 15. Marts 2015

1. Valg af dirigent:
– Jørgen er blevet valgt som dirigent med applaus og gennemgår dagsorden.

2. Beretning:
– Formanden fortæller det har været et hektisk år grundet skift af formandspost. Men ellers et rigtig godt år med et tilfredsstillende medlemstal. Familieholdets madordning var der lidt tumult omkring, men vi kom godt igennem det og det kører nu upåklageligt.

– spørgsmål: er det den rigtige måde vi indkalder til generalforsamling?
– svar: vi har også snakket om det i bestyrelsen. Vi har prøvet at inddrage børn og deres forældre og på denne måde få så mange som muligt med. Men vi modtager meget gerne forslag fra alle. Har vi måske indkaldt for tidligt? Har instruktører mindet om det på holdene? Er det et forkert tidspunkt lige inden uge 8. Skal vi lave en plakat og sætte op i gymnastiksalene?
– spørgsmål: kan vi få lavet bruserne i gymnastiksalen? Der kommer for lidt vand ud.
– svar: vi kan ikke få lov pga skolen til at sætte nye op. Det er blanderen udenfor den er gal med. Pedellen har sagt der vil ske noget i 2015. Det er et stort problem når alle bruserne er tændt der skal gøres noget i år. Bestyrelsen henvender sig til pedellen.
– vi skal følge vedtægterne der siger vi skal sætte en seddel op i gymnastiksalen ellers skal de laves om.

3. Regnskab:
– Henrik fortæller: medlemstallet er faldet med omkring 178 medlemmer, men regnskabet er godt nok. Vi har ca 250.000kr  i overskud. Der er en økonomisk udfordring omkring allianceholdet, da der bliver uddelt 1/3 af indtægterne til alle tre foreninger og det er ikke alle foreninger der har gymnaster på holdet. Foreninges-el har ikke mange medlemmer vi skal have flere medlemmer ellers bliver vi smidt ud. Vi skal have flere sendt på kursus. Oplæsning af diverse udgifter og indtægter.
– vi har i bestyrelsen snakket om allianceholdet, hvordan det skal fungere næste år og kommer til at afholde et møde omkring det inden næste sæson.
– vi skal have oprettet en gruppe i conventus for revisorerne så de også får mails
– medlemsstatistik: 2013          2014
0-6 år:                       104            72
7-17 år:                     122            93
18-24 år:                   112            94
Over 25 år:                217           170
I alt:                           607           429

5. Valg af bestyrelse:
På valg er Michael, Christina og Allan (som melder sig på dagen) som modtager genvalg. Jesper modtager ikke genvalg. Kirsten modtager som suppleant ikke genvalg.
Revisor Jens Gregersen og John Schiønning Pedersen er på valg og revisorsuppleant Jens Buch er på valg.

– Michael, Christina, Allan og Henrik er genvalgt i bestyrelsen. Camilla Green er valgt ind i bestyrelsen.
– der skal spørges ud på holdene om der er nogen der har lyst til at være suppleant
– Revisor Jens Gregersen og John Schiønning Pedersen er på genvalgt og revisorsuppleant Jens Buch er på også genvalgt.

6. Eventuelt
– spørgsmål: hvordan får vi flere medlemmer?
– svar: vi lægger det meget tidligere ud på hjemmesiden omkring hold og instruktører. Vi skal sprede os mere geografisk og reklamere mere. Kan man lave en fælles hjemmeside med de andre foreninger som hedder Aalborg gymnastikforening?
Vi skal tage mere fat i folk ude til opvisninger. Skal der laves plakater til at sætte ud på skolerne og i børnehaverne til sæsonstart? Lokalaviserne skal have en annonce. Folder til bibliotekerne, osv. Vi skal have mere tøj med logo ud så folk spørger til hvad det er. Vi kan lave opvisning i fx storcenteret. Vi skal have nye redskaber og hammer dygtige instruktører så vi bliver attraktive.
– Vi har kontaktet Klubmagasinet for sponsorer.
– Vi laver foreningsdag næste sæson til instruktører i august.