Generalforsamling i Lindholm Gymnastikforening d. 11.02.2018

 

 1. Valg af dirigent samt referent
  • Marie-Louise Haurum er valgt
 2. Godkendelse af dagsorden
  • Dagsorden er godkendt
 3. Beretning fra formanden
  • Klublokale: ikke længere kun LG´s. skolen bruger lokalet fra 8-15 i hverdagene. Halvere vores betalingsleje. Vi kan ikke sige nej, da vi lejer lokalet af Aalborg kommune. De bruger ikke vores ting og de sørger for rengøring af lokalet. Vi håber på nyt nøglesystem, da der efterhånden er mange som har nøglen til gymnastiksalen og klublokalet.
  • Redskaber: vi er i gang med at reparere vores redskaber. Vi har købt sanseredskaber til de yngre hold i foreningen.
  • Vi arbejder fortsat med sammenhold i foreningen ved forskellige sociale arrangementer som julefrokost for instruktører og julespring-dag. Dette har virket godt og vi arbejder fortsat på dette.
  • Vi arbejder på at gøre hjemmesiden mere tilgængelig samt videre udvikle på det elektroniske felt. Vi har bl.a. fået mobilepay og får udviklet på hjemmesiden.
  • Nyt redskabsrum i Multihallen: bytte med rummet med stole og borde – skaber mere plads til vores redskaber.
  • Lokalopvisningen: vi har efter ønske fra flere flyttet den til Nørresundby, hvilket gør, at det bliver nødt til at være en fredag eftermiddag/aften. Vi vurderer efter i år, hvad vi gør til næste år.
   • Tag JA-hatten på ift. lokalopvisningen, det bliver en god dag.
   • Forventer man der kommer lige så mange når det er en fredag? Det håber vi og vi har prøvet at tilgodese både børn og voksne i tidspunktet.
   • Vi savner intimiteten i at sidde ved borde og stole. Hvorfor kan opvisningen ikke være på Nørresundby Gymnasium eller i Løvvanghallen? Der er terminsprøver og vi er tidligt ude og gør alt hvad vi kan for at få opvisningen til at være en lørdag i Nørresundby.
  • Kommentarer:
   • Mailen virker ikke – kan vi undersøge hvorfor den ikke altid virker?
 1. Regnskab
  • Difference på 5.000 kr. – vil generalforsamlingen godkende regnskabet på trods af differencen?
  • DGI står for bodføring indtil vi er kommet ordentligt på plads med den nye bestyrelse. Differencen har ikke betydning for vores økonomi.
  • Kommentarer:
   • Kan vi få en gennemgang? Simone og Henrik gennemgår regnskabet.
   • Det er svært at godkende et regnskab som har en difference, men kun to stemmer mod godkendelse, 23 stemmer for godkendelse – jf. §11 genkender vi regnskabet.
   • Vi laver en kassedifference på 5.000kr og regnskabet er dermed godkendt af alle.

 

 1. forslag
  • Æresmedlemmer: sidste år blev det godkendt at alle som har været aktive medlemmer gennem 50 år, kåres som æresmedlemmer. Kriteriet for at blive æresmedlem skal være klart og vedtages på generalforsamlingen, da 50 år ikke kan kontrolleres i foreningens journaler – samt tillidspost.
   • Bestyrelsen vil gerne at æresmedlemmer har 50 års medlemskab og har været en del af bestyrelsen eller gjort noget ekstraordinært for foreningen.
   • Der skal være min. 3 medlemmer som genkender at gymnasten har været medlem i 50 år eller derover.
   • Holdet kan indstille en gymnast til at blive æresmedlem med begrundelse for indstillingen – gymnasten kan godt takke nej.
   • Første indstilling er af Ole som hermed er æresmedlem.
   • Vi har nu med conventus styr på hvornår gymnasterne er blevet medlemmer.
   • Lad os stole på, hvad gymnasterne siger mht. indmelding – det er en tillidserklæring.
  • Ændring i vedtægter. Minimum fem eller syv medlemmer i bestyrelsen.
   • Vi retter stavefejl i § 6 fra 1 til to suppleanter.
   • Hvis der skal ændres noget i vedtægterne skal det stå i dagsordenen som udsendes inden generalforsamlingen.
 1. Valg til bestyrelse
  • Simone Dürr fortsætter.
  • Christina Bentsen, Jonas Kragelund og Pernille Granau går af.
  • Henrik er af personlige årsager nødsaget til at stoppe. Marie-Louise Haurum vil gerne tage Henrik Ståhls plads – bestyrelsen stemmer for at hun går på valg igen om et år så der skabes stabilitet i bestyrelsen (fire der kan gå af på samme tid og kun en der fortsætter).
   • Marie-Louise er meldt ind.
  • Sofie Birk, Kristina Elmo Kristensen, Katrine Bertelsen vil gerne vælges ind i bestyrelsen.
   • Kristina, Sofie og Katrine er alle tre godkendt
   • Alexander er valgt ind som suppleant
   • Alice Larsen er valgt ind som suppleant
  • Revisor: John Pedersen og Jens Gregersen fortsætter.
  • Revisorsuppleant: Elsa Sandberg er valgt.
 2. Eventuelt
  • Bestyrelsen må gerne være mere synlige fx her til fastelavnsfesten. Evt. dele opgaverne ud til holdene.
  • Vi må også hjælpe hinanden med at få tingene gjort – bestyrelsen har meget at lave.
  • Simone gør et kæmpe stykke arbejde.
  • Vi savner Jørn til fastelavnsfesten og vaffelbagning J
  • Der mangler IGEN vand i hanerne i gymnastiksalen – Det hjælper at skrive til kommunen i stedet for at ringe.
  • Rengøringen er ikke i orden i klublokalet.