Generalforsamling i Lindholm Gymnastikforening d. 26.2.2017

 1. Valg af dirigent
  1. Jørgen blev valgt som dirigent af generalforsamlingen
 2. Godkendelse af dagsorden
  1. Godkendt
 3. Formandens beretning
  1. Bestyrelsen har forsøgt at skabe bedre sammenhold i foreningen ved forskellige sociale arrangementer som f.eks. julefrokost for instruktørerne. Dette er virket godt, og der vil arbejdes videre med sociale initiativer.
  2. Aspirantholdet er blevet langt ind under LG, og er kommet rigtig godt fra land.
  3. Sport- og Kulturmessen i september i Nordkraft var ingen succes, da sæsonen var i gang og flere hold var fyldt op. Derfor vil foreningen ikke deltage i messen igen, hvis det ligger på samme tidspunkt næste gang.
  4. Foreningen har fået ny bane og trampolin, som har vagt stor glæde.
  5. Landstævne 2017 nærmer sig, og formand Camilla Green har bla. deltaget i ’Kickoff’ af landsstævne. Foreningen ønsker stadig at flere melder sig som frivillige. Den primære arbejdsopgave vil ligge på Gl. Lindholm Skole.
 4. Godkendelse af regnskab
  1. Godkendt.
 5. Forslag fra medlemmer
  1. Vedtaget: Medlemmer af foreningen som har været medlem i mere end 50 år og som stadig er aktive, gøres til æresmedlemmer med gratis kontingent og gratis deltagelse i foreningens arrangementer.
 6. Valg af bestyrelse, suppleanter, revisor og evt. udvalg
  1. Jonas Kraglund og Pernille Granau forsætter
  2. Henrik Ståhl og Christiana Bentsen er blevet genvalgt til bestyrelsen
  3. Camilla Green Jacobsen stopper i bestyrelsen og afgår som formand
  4. Simone Dürr er valgt ind i bestyrelsen
  5. Suppleanter: Ingen stillede op, og der blev derfor ikke valgt nogen suppleanter
  6. Jens Gregersen og John Schiønning Pedersen er blevet genvalgt som revisorer
  7. Else Sandberg er blevet valg som revisorsuppleant
 7. Evt.
  1. Forslag om nyt klublokale: Der var ikke opbakning på generalforsamlingen til at flytte foreningens klublokale fra gymnastiksalen over i multihallen. Derfor vil foreningen ikke skifte lokale.
  2. Der bliver mulighed for landsstævneholdet MK 60+ at tilmelde sig via hjemmesiden hurtigst muligt.
  3. Foreningens redskaber skal flyttes fra skabene i omklædningsrummet til rum inde i salen. Dette vil være klart til den kommende gymnastiksæson. Jørgen vil hjælpe med at få bolde organiseret i redskabsrummet og det nye rum.
  4. Der er pt. 14 frivillige tilmeldt til landsstævnet, og bestyrelsen vil gensende mail om muligheden for at være frivillig. Herunder vil hjemmesiden blive tilpasset, så medlemmer lettere kan melde sig til.
  5. Der vil blive afholdt en informationsaften omkring landsstævnet i løbet af foråret.
  6. Opvisning d. 18. marts kl. 10 i Stadionhallerne 1 og 2. Der vil ikke være mulighed for at opstille border, men RG20+ vil stå for at få pyntet op.

/ Pernille Granau