Referat af generalforsamling d.07.02.2016

Klublokalet, Lindholm Gymnastikforening

 1. Valg af dirigent
  • Jørn
 2. Godkendelse af dagsorden og eventuelle ændringer
  • Dagsorden godkendt, ingen ændringer.
 3. Formandens beretning
  • Alt i alt en god sæson. Nogle medlemmer har givet en STOR hjælpende hånd, selvom de ikke har været forpligtede til det. Bl.a. har nogen af de ældre hjulpet Familieholdet og knoklet med maling af klublokalet – der skal lyde en kæmpe tak til dem! Det giver en stærk fællesånd i foreningen.
  • Tilføjelse fra medlem: Efter 10 år er der vand i bruseren – tak til den ansvarlige for det. Nu ønskes blot nye brusehoveder eller afkalkning af de nuværende. Det vil Motionsherrerne se på efter uge 8.
  • Desuden findes bruseforhængene uhygiejniske. De skal ned eller skiftes i samråd med skolen.
 4. Godkendelse af regnskab
  • Flot regnskab, passende overskud. 418 medlemmer pr. 31.12.15 mod sidste år 377.
  • Overvejelse, om noget af overskuddet skal gå til en ordentlig omgang rengøring af klublokalet, evt. nyt gulv der er nemmere at holde rent. Der er forslag om årlig eller månedlig rengøring ved professionelt firma.
 5. Valg:
  • Bestyrelse:
   • Michael Johansson og Christina Bentsen fortsætter.
   • Camilla Green og Henrik Ståhl modtager genvalg.
   • Jonas Kragelund vælges ind.
   • Allan Haugaard modtager ikke genvalg.
  • Suppleanter:
   • Kirsten Eriksen og Jesper modtager ikke genvalg.
   • Pernille Granau vælges ind.
   • Bestyrelsen for sæsonen 2016/2017 består således af Michael Johansson, Christina Bentsen, Henrik Ståhl, Jonas Kragelund og Camilla Green Jacobsen.
   • Pernille Granau er suppleant.
  • Revisorer:
   • Jens Gregersen og John Schiønning Pedersen modtager genvalg.
   • Ovenstående vælges.
  • Revisorsuppleant:
   • Jens Buch modtager genvalg.
   • Peer Steen Hansen stiller op og vælges.
 6. Forslag fra medlemmer
  • Intet
 7. Eventuelt
  • Bestyrelsen ønsker at købe ny trampolin og ny bane. Kompressor er så dyr, at vi lige så godt kan købe ny bane.
   – Forslag om ansøgning ved Tuborg fonden. Ansøgningsblanket på nettet.
   – Forslag om ansøgning ved Spar nord fonden. Vi har medlem, der har kontakt.
   – Opbevar gerne redskaber og småting i mellemgangen i klublokalet (ved toilettet).Vi kan også sætte hylder op på endevæggen i lokalet i længst væk fra indgangen i salen (vores rum!). Laves evt. af Motionsherrerne i forlængelse af maleopgaven i klublokalet.

/Camilla Green Jacobsen, 08.02.2016