Generalforsamling i LG søndag d. 2. Marts 2014

1) FORMANDSBERETNING

– Nordkraft:

Vi har flere hold i Nordkraft. Vi har været heldige at stå for fordelingen i år. Vi vil gerne have flere hold derind. Bl.a. ønsker vi en ekstra træning for Spingholdene Junior- og Lindholmspringerne, som lige nu kun træner en gang om ugen.

– Lindholmpigerne:

Vi havde ingen trænere fra sæsonens start. Vi lavede med Heidi Højens store hjælp konceptet om,  at holdet i stedet blev træningshold med skiftende trænere, som ikke skal til opvisning.

– Udvalg:

Der er lavet flere udvalg i år, da vi har været færre personer i bestyrelsen og derfor har haft brug for hjælp fra vores instruktører. Her kan bl.a. nævnes Disney-udvalg, instruktør-, opvisningsudvalg med flere. Dette har været en stor hjælp for bestyrelsen.

– Instruktørmøderne:

Datoerne for de 4 møder er meldt ud fra årets start, men det er alligevel svært at få vores instruktører til at møde op. Derfor har vi i år forsøgt at “lokke” med aftensmad inden møderne, men folk møder stadig ikke op. Vi ved ikke, hvordan vi skal få vores instruktører til at prioritere dette.

– Redskabsrum:

Vi har fået lavet et nyt redskabsrum op til multihallen, da vi tidligere både havde stole og redskaber i samme rum. Det var umuligt for vores instruktører at få redskaberne ud. Vi har splejset om udgifterne til rummet med skolen og kommunen.

– Foreningsjakker:

Vi har lavet nye Foreningsjakker i år, da flere var kede af at den gamle havde hætte. Vi har ændret lidt på den grønne nuance men bibeholdt grundfarverne sort og grøn.

– Manglende kontingent:

Der er fortsat et par voksenhold, hvor der mangler indbetalinger af kontingent. Dette til trods for, at vi er mødt op flere gange på holdet med kage og opfordret til at de skulle huske at betale deres kontingent. Det er både bestyrelsens og instruktørenes ansvar. Vi kan ikke være bekendt at det er “ok” at nogen ikke betaler, da det er at gøre grin med dem, der får betalt. Det kan være svært som instruktør at rykke sine gymnaster, som man kender fra andre sammenhænge, men dette er nødvendigt.

Problemet er dog meget mindre end tidligere år.

– Kvarterets hus:

Vi er med i dette projekt i Løvbakken sammen med nogle andre foreninger, hvor kommunen arbejder for at få de unge i området til at være aktive i deres fritid og få nogle sunde fritidsinteresser.

-Planlægning af næste sæson:

Vi er i gang med dette og fortsætter til næste bestyrelsesmøde i marts og i foråret.

– Medlemmer:

Vi har i år 611 medlemmer fordelt på 22 hold, så det er rigtig godt. Medlemmerne er godt fordelt på alle aldersgrupper.

– Instruktører:

Vi bruger hjælpeinstruktører på holdene for at klargøre evt. kommende instruktører til vores hold. Som noget nyt i år, er vi startet på også at have “Spirere” på vores hold. (hjælpeinstruktører fra 11 år)!

Vi vil gerne have vores instruktører på kurser.

– Bestyrelsen:

Den siddende bestyrelse er lige nu: Marian, Henrik, Jesper, Michael, Martin og Susanne. De to sidstnævnte stiller ikke op til genvalg grundet familiemæssige årsager. Vi har derfor brug for to nye i bestyrelsen.

Suppleanterne er lige nu: Kirsten og Josefine.

 

2. ØKONOMI

– Gennemgang ved Henrik.

Se “regnskab” fra generalforsamling

– Manglende betalinger:

Det er svært at få nogle få gymnaster på voksenholdene til at betale. Men vi bliver ved med at prøve.

På børneholdene er det ikke børnene vi rykker til træningen, men vi kontakter forældrene på bl.a. mail.

3. NY BESTYRELSE

Den nye bestyrelse:

Der sidder allerede : Marian, Henrik, Jesper og Michael.

Nye i bestyrelsen:

Thomas Hav (godkendt til generalforsamlingen – er forælder og ikke selv medlem)

Allan Haugaard  (godkendt til generalforsamlingen – er forælder og ikke selv medlem)

Nanna Haugaard

Nye suppleanter:

Kirsten Eriksen

Christina Bentsen

 

  • På valg i 2015:

 

Jesper, Michael, Allan, Thomas

 

  • På valg 2016:

 

Marian, Henrik, Nanna

4. REVISOR

– John Schiøning Pedersen

Suppleant:

– Jens Buch (forælder)

5. EVENTUELT

– Forsikring: Har vi en “Bestyrelses ansvars forsikring”?

– Nye brusere i omklædningsrummet ved salen. Kommer i 2015!