Kære medlemmer.
Søndag d. 3/3 kl. 12.00 er der generalforsamling i klublokalet. Det er foreningens største/vigtigste forsamling hvor forslag og ændringer kan komme på dagsordenen.

Der vil blive hængt en dagsorden op v. klublokalet og den vil også være tilgængelig på hjemmesiden.

Dagsorden:

 • Valg af dirigent:
 • Beretning fra foreningen:
  • Investering i ny hjemmeside – bestyrelsen er glade for den og vi har fået positive henvendelser.
  • Ny bestyrelse
  • GDPR – persondataforordning
  • Politikker og værdier
  • Manualer – til fremtidige bestyrelser
  • Halbooking har været en udfordring
  • Kommunen arbejder på bruseforbedring – bestyrelsen bliver opdateret når der er nyt i sagen
  • kurser: investering i smarttræning og bestyrelsesarbejde.
  • Det har været en udfordring for bestyrelsen at holde styr på “gamle” aftaler i foreningen, selvom at bestyrelsen har bedt om at få kendskab til disse aftaler.
  • Intet instruktørtøj denne sæson: ingen har vist interesse for det.
  • To hold blev ikke oprettet denne sæson, men vi har fået mange flere gymnaster på eksempelvis Aspirantholdet. Medlemstallet er over 600 pr. 1. december.
 • Regnskab:
  • Fejlen fra sidste års regnskab blev fundet og rettet til
  • Ekstern konsulent
  • Regnskabsoversigt.
 • Forslag:
  • Suppleanter: Bestyrelsen forslår at vedtægterne skal opdateres. Vi ønsker at få tilføjes i vedtægterne om suppleanter vælges ind for 1 år eller to år af gangen.
 • Valg af bestyrelse:
  • Simone Dürr Jensen og Marie-Louise Haurum går af som henholdsvis formand og kasser.
 • Eventuelt

Bestyrelsen glæder sig til en dejlig dag med både genrealforsamling og fastelavnsfest. Husk at tilmelde jer fastelavnsfesten (se tidligere mail).

Derudover skal vi snart afholde lokalopvisning. Opvisningen bliver d. 24/03 i Løvvanghallen. I får også nærmere information på mail. Lokalopvisningen bliver afholdt om formiddagen (vi regner med at det bliver fra kl. 10.00-14.00, men har i ønsker til opvisningsprogrammet skal det meldes tilbage til bestyrelsen senest d. 31/01.

På vegne af hele bestyrelsen
Formand, Simone Dürr Jensen